Tuyển sinh Đào tạo Liên thông TCCN lên cao đẳng, CĐ lên Đại học