Các ngành đào tạo của ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm 2011-2012

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2011:

1.      NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ chức sản suất và vận hành tất cả các loại máy móc, thiết bị. Đặc biệt trang bị kiến thức về tự động hóa, lập trình chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trên các thiết bị và dây chuyền sản xuất tự động.

2.      NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

Đào tạo kỹ sư có tư duy tổng hợp, kiến thức trang bị được tích hợp hài hòa giữa các lĩnh vực cơ khí-điện tử-máy tính-điều khiển, có năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và khai thác các robot, máy móc thiết bị tự động và dây chuyền sản xuất tự động cũng như lắp ráp, lập trình các bản mạch điện tử của hệ thống điều khiển.

3.      NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực lập trình các hệ điều hành máy tính, các hệ thống nhúng và các hệ thống điều khiển tự động trên các thiết bị hiện đại, xây dựng và quản trị hệ thống mạng máy tính và truyền thông, tạo ra các sản phẩm phần mềm mang tính thương mại.

4.      NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và khai thác các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí động lực như: Ô tô, máy động lực (hệ thống động lực, máy thủy, đầu máy xe lửa...), máy thi công các công trình giao thông, xây dựng, các thiết bị trong nhà máy thủy điện, trạm bơm.

5.       NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị như: lò hơi, tuốc bin, nhà máy nhiệt điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hệ thống sấy, làm lạnh, điều hoà không khí và các thiết bị điều khiển tự động của hệ thống nhiệt - điện lạnh.

6.       NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp, điện tự động, đo lường tự động; vận hành, sửa chữa các hệ thống thiết bị truyền tải, phân phối, sử dụng điện và các hệ thống điều khiển trong các dây chuyền sản xuất tự động.          

7.       NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa các hệ thống mạch điện tử và điều khiển tự động, hệ thống kỹ thuật thông tin và viễn thông, kỹ thuật máy tính.

8.       NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU     

POLYMER: Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, tính toán thiết kế, chế tạo các sản phẩm, xây dựng và quản lý quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm như: nhựa, vật liệu composite, cao su, sơn và keo dán...      SILICAT: Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế và quản lý công nghệ các dây chuyền sản xuất vật liệu silicat truyền thống và các loại vật liệu mới; các dây chuyền công nghệ về chất kết dính vô cơ, gốm sứ, thuỷ tinh và vật liệu chịu lửa...

9.       NGÀNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC DẦU VÀ KHÍ     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, quản lý, giám sát kỹ thuật các dây chuyền sản xuất  trong công nghệ hoá học, khai thác, chế biến dầu và khí.

10.   NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sinh học, lập và quản lý kỹ thuật dây chuyền công nghệ sản xuất các sản phẩm sinh học như: nuôi cấy mô tế bào, công nghệ sinh học thực phẩm, môi trường, dược phẩm, công nghệ di truyền và sinh học phân tử, công nghệ sản xuất vacin.

11.   NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ, vận hành các dây chuyền công nghệ sản suất thực phẩm và quản lý chất lượng chế biến thực phẩm.

12.   NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TIN HỌC     

Đào tạo cán bộ kỹ thuật - giáo viên có đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề về lĩnh vực Điện tử - Tin học.          

13.   NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, tổ chức tư vấn, khảo sát, thiết kế, chỉ đạo thi công, kiểm định và đánh giá chất lượng các công trình giao thông về cầu, hầm, đường ô tô và đường đô thị, sân bay, địa kỹ thuật.

14.   NGÀNH VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, sáng chế, thiết kế công nghệ và điều hành dây chuyền sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng cũng như nghiên cứu, thiết kế, kiểm định các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường. 

15.   NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, tổ chức tư vấn, khảo sát, thiết kế, chỉ đạo thi công, kiểm định và đánh giá chất lượng  các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

16.   NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu bản chất ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, kiểm định, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo thi công dây chuyền công nghệ xử lý chất thải trong công nghiệp và đời sống.

17.   NGÀNH KIẾN TRÚC     

Đào tạo kiến trúc sư đủ năng lực nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế và quản lý sử dụng các công trình kiến trúc-xây dựng, qui hoạch đô thị, mỹ thuật công nghiệp và tham gia các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc.

18.   NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, tư vấn, khảo sát, giám sát, chỉ đạo thi công và quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cảng và công trình vên bờ, khai thác và quản lý tài nguyên nước và các công trình xây dựng cơ bản khác.

19.   NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN     

Đào tạo kỹ sư kinh tế cho các ngành xây dựng, có đủ năng lực điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, phân tích, đánh giá dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ đấu thầu xây lắp, lập dự án triển khai quá trình thi công, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, thẩm định và quản lý bất động sản.

20.   KỸ THUẬT TÀU THUỶ     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, tổ chức sản xuất và sữa chữa tàu thuỷ. Đặc biệt áp dụng những công cụ hỗ trợ tiên tiến để thiết kế công nghệ đóng tàu.

21.   TIN HỌC XÂY DỰNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, sử dụng công cụ lập trình, phần mềm hỗ trợ để tính toán các bài toán cơ học trong kỹ thuật xây dựng cũng như tính toán thiết kế các công trình xây dựng.

22.   KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu, sáng chế, sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng, đặc biệt là nhiệt năng; đủ năng lực thiết kế, chỉ đạo dây chuyền sản xuất, lắp đặt, vận hành và sửa chữa các thiết bị sản sinh năng lượng và ứng dụng năng lượng.

23.   QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG     

Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu bản chất ô nhiễm và làm suy thoái môi trường trong quá trình khai thác, sản xuất và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cũng như quy hoạch, giám sát, kiểm tra môi trường trong khu dân cư, khu công nghiệp.

24.   QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

      Đào tạo kỹ sư đủ năng lực nghiên cứu về kinh tế học, quản trị học và vận dụng vào việc xây dựng chiến lược, tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh, quản lý dự án, quản lý công nghệ và quản lý chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp.


Tuyển sinh Đại học: Đà Nẵng và Miền Trung

Tuyển sinh ĐH - TP.HCM


Tuyển sinh ĐH - Hà Nội

Thế giới Teen - Sinh viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nghẹn lòng chuyện "sống thử" của cô nữ sinh  Webdanang - Nó hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho nó. Nó như người say, dang tay đón nhận tất cả, không ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tỏ tình - đừng quên '"tuyệt chiêu" của ông bà  Webdanang  - Tỏ tình trở thành chủ đề khá nóng trên trang Tình yêu lối sống trong những ngày qua khi một lần nữa Xuất hiện một clip tỏ tình gây ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 571. Xem nội dung khác »

Giáo dục giới tính

 • Cấu tạo cơ quan sinh dục nam Webdanang.com - Lúc dậy thì là lúc cơ quan sinh dục thay đổi nhiều nhất. Bao tinh hoàn to ra, sẫm màu hơn, hai tinh hoàn cũng lớn lên theo ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Sự phát triển của vú Đến tuổi dậy thì, vú của các bạn gái bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, mỗi cơ thể bắt đầu phát triển ở thời điểm riêng, vì vậy, chẳng ngạc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục ngoài ở nữ Trong thời kỳ dậy thì, cơ quan sinh dục bạn gái phát triển mạnh, đặc biệt là cơ quan sinh dục ngoài. Tất cả các bộ phận như: môi lớn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Một số dị dạng sinh dục nữ Dị dạng sinh dục là những bất thường về cấu trúc của cơ quan sinh dục, do sự rối loạn quá trình biệt hóa các bộ phận sinh dục trong ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục trong ở nữ Cùng với sự thay đổi của các bộ phận sinh dục bên ngoài, bên trong cơ thể, âm đạo, tử cung cũng lớn lên. Hai buồng trứng bắt đầu thực ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Tin nổi bật

 • Cố vượt đường sắt đang cảnh báo tàu đến, 1 người chết  Webdanang - Khoảng 9g30 ngày 8-5, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại điểm giao với đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khiến anh ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Lại thêm một tàu du lịch bị chìm ở vịnh Hạ Long  Webdanang - Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu có 8 du khách người Pháp và một số ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 kết thúc thành công  Webdanang - Chiều 8/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự lễ bế mạc, kết thúc thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta (Indonesia). Các ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tạm giữ kẻ chủ mưu tra tấn người dã man ở Nghệ An Anh Tới với nhiều với thương, bầm tụ máu trên lưng, mông và chân Webdanang - Hôm qua, thượng tá Dương Phúc Thành - Trưởng công an H.Tân Kỳ (Nghệ An ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Trường Lũy mang tầm vóc quốc tế  Webdanang - Trường Lũy Quảng Ngãi được các chuyên gia so sánh ngang tầm với di tích tường thành Hadrian (miền bắc nước Anh) đang cần được bảo tồn và phát ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1377. Xem nội dung khác »

Tin Xã hội

 • Khi nữ giới tham chính  Webdanang - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đà Nẵng có 2 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 27 nữ ứng cử viên đại ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Một gia đình chết cháy trong nhà  Webdanang - Sáng 8/5, ngôi nhà của vợ chồng anh Danh Mạnh (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (22 tuổi) ở ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • “Ma trận” biển báo giao thông  Webdanang - Một trong những vấn đề lái xe quan tâm hàng đầu khi lưu thông là quan sát biển báo để đi đúng luật. Thế nhưng, hầu hết các tài ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1629. Xem nội dung khác »


Comments