Tin tức‎ > ‎Giáo dục 2011‎ > ‎

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011

đăng 17:15, 7 thg 3, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 Số: 1014/BGDĐT-GDĐH

V/v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  02  tháng 3 năm 2011

Kính gửi:       - Các đại học, học viện;

                                                            - Các trường đại học, cao đẳng;

                                                   - Các sở giáo dục và đào tạo

 

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” như các năm trước. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục của các kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng những năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 như sau:

          I. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đăng kí dự thi

a) Hồ sơ đăng ký dự thi 

Hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) bao gồm:

- Một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2.

(Phiếu số 1 do Sở giáo dục và đào tạo lưu giữ. Phiếu số 2 do thí sinh giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết).

- 3 ảnh chân dung cỡ 4´6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ của thí sinh.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Riêng thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các đại học (sau đây gọi chung là trường) thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1.

b) Nộp hồ sơ và lệ phí đăng kí dự thi

Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông (THPT) tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi tại trường đó.

Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi tại các địa điểm do Sở giáo dục và đào tạo (Sở GD&ĐT) quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi của học sinh đang học lớp 12.

Thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc như sau:

- Theo hệ thống của Sở GD&ĐT: Từ ngày 14/03 đến 17.00 giờ ngày 14/04/2011;

- Tại các trường tổ chức thi: Từ ngày 15/04 đến 17.00 giờ ngày 21/04/2011.

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH và CĐ không thay đổi thời hạn, không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi trước hoặc sau thời hạn quy định.

2. Đăng kí xét tuyển (ĐKXT)

 

Những thí sinh dự thi ĐH theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), có kết quả thi từ điểm sàn đại học (hoặc cao đẳng) trở lên, nếu không trúng tuyển đợt 1, thì nộp hồ sơ ĐKXT (đợt 2 hoặc đợt 3) qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường vào ngành cùng khối thi, trong vùng tuyển quy định của một trường đại học (hoặc cao đẳng) còn chỉ tiêu xét tuyển.

 Việc xét tuyển được thực hiện trong 3 đợt theo đúng quy trình và thời hạn quy định như sau:

- Đợt 1: Các trường công bố điểm trúng tuyển NV1 chậm nhất là ngày 20/8/2011

Các trường nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT đợt 2 (NV2) và đợt 3 (NV3) của thí sinh nộp theo đúng thời hạn sau đây:

- Đợt 2: từ ngày 25/8/2011 đến 17.00 giờ ngày 15/9/2011;

- Đợt 3: từ ngày 20/9/2011 đến 17.00 giờ ngày 10/10/2011.

Trong thời hạn quy định, hàng ngày các trường nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh và công bố công khai thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2), nguyện vọng 3 (NV3) của thí sinh trên trang Web của trường. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu: nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ từng ngày, công bố công khai các thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh,...

Các trường không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT của thí sinh nộp trong thời hạn quy định trên. Chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi (không nhận bản sao, bản photocopy). Tất cả các hồ sơ ĐKXT của thí sinh nộp trong thời hạn quy định, đều có giá trị xét tuyển như nhau.

Thí sinh nếu không trúng tuyển đợt 1, có kết quả thi đại học bằng hoặc lớn hơn điểm sàn cao đẳng đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) sẽ được cấp hai Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (số 1 và số 2). Thí sinh dùng Giấy số 1 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2. Nếu vẫn không trúng tuyển đợt 2 thì dùng Giấy số 2 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3. Thí sinh có kết quả thi đại học thấp hơn điểm sàn cao đẳng được cấp Phiếu báo điểm, nhưng không được dùng để tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi ĐH theo đề thi chung để xét tuyển.

Những thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, nếu không  trúng tuyển vào trường cao đẳng đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (điểm sàn theo đề thi cao đẳng) theo quy định đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) được trường cao đẳng tổ chức thi cấp hai Giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng (số 1 và số 2), có đóng dấu đỏ của trường cao đẳng tổ chức thi. Thí sinh dùng Giấy chứng nhận kết quả thi này để tham gia ĐKXT (đợt 2 hoặc đợt 3) vào các trường CĐ khác hoặc hệ cao đẳng của các trường đại học hoặc trường cao đẳng thuộc các đại học còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của trường.

Sau khi nộp hồ sơ ĐKXT vào trường, nếu thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ để nộp vào trường khác, các trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT.

3. Một số lưu ý về việc ĐKXT

a) Thí sinh đã trúng tuyển ĐH, nếu có nguyện vọng học tại trường CĐ địa phương cùng khối thi và trong vùng tuyển, phải làm đơn kèm Giấy báo trúng tuyển gửi trường CĐ có nguyện vọng học để trường xét tuyển.

b) Thí sinh dự thi ĐH theo đề thi chung chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn ĐH trở lên; vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường cao đẳng thuộc các đại học) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐ trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

Các trường quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn điểm sàn.

c) Thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung, chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH; trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ mức điểm tối thiểu theo quy định trở lên (không có môn nào bị điểm 0). Các trường cao đẳng quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn mức điểm tối thiểu quy định.


 1. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 2. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH
 3. CỤM THI ĐẠI HỌC
 4. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 5.  QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
 6. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

          II. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH

1. Đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011

a) Đợt I: Ngày 04/07 và 05/07/2011 thi đại học khối A và V.

Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến ngày 08/07/2011.

b) Đợt II: Ngày 09/07 và 10/07/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 14/07/2010.

c) Đợt III: Ngày 15/07 và 16/07/2011 thi cao đẳng tất cả các khối thi.

Thí sinh thi khối năng khiếu; sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 20/07/2011.

2. Lịch thi tuyển sinh

a) Đối với hệ đại học

Đợt I, ngày 04/07 và 05/07/2011 thi đại học khối A và V:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Ngày 3/7/2011

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 4/7/2011

       Sáng

Toán

 

  Chiều

Ngày 5/7/2011

Sáng

Hoá

 

 Chiều

Dự trữ

 

Đợt II, ngày 09/07 và 10/07/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 08/7/2011

 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 09/7/2011

 Sáng

Sinh

Văn

Văn

 

   Chiều

Toán

Sử

Toán

Ngày 10/7/2011

  Sáng

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

 

   Chiều

Dự trữ

 

b) Đối với hệ cao đẳng

Các trường cao đẳng tổ chức thi, sẽ thi trong 2 ngày 15 và 16/7/2011 (trừ các môn năng khiếu kéo dài đến 20/7/2011)

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14/7/2011

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 15/7/2011

Sáng

Vật lý

Sinh

Văn

Văn

 

Chiều

Toán

Toán

Sử

Toán

Ngày 16/7/2011

Sáng

Hoá

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

 

Chiều

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

3. Thời gian biểu từng buổi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

a) Thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận

 

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

6g45 – 7g00

13g45 – 14g00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh

7g15 – 10g15

14g15 – 17g15

Thí sinh làm bài thi

10g15

17g15

Cán bộ coi thi thu bài thi

 

 

b) Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm

 

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Cán bộ coi thi nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

6g45 – 7g00

 

13g45 – 14g00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7g15

14g15

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút)

7g30

14g30

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho thư ký điểm thi.

8g30

15g30

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

8g45

15g45

Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu và bàn giao phiếu TLTN.

4. Thời gian làm bài của mỗi môn thi tuyển sinh

-         Các môn thi tự luận: 180 phút.

-         Các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm: 90 phút.


 1. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 2. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH
 3. CỤM THI ĐẠI HỌC
 4. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 5.  QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
 6. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

III. CỤM THI ĐẠI HỌC

1. Các cụm thi quốc gia

a) Cụm thi tại thành phố Vinh: Dành cho thí sinh thi vào Trường Đại học Vinh và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội. Cụm thi này do Trường ĐH Vinh chủ trì phối hợp với các trường đại học liên quan tổ chức thi.

 b) Cụm thi tại thành phố Quy Nhơn: Dành cho thí sinh thi vào Trường Đại học Quy Nhơn và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 6 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội và Tp.HCM. Cụm thi này do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các trường đại học liên quan tổ chức thi.

 c) Cụm thi tại thành phố Cần Thơ: Dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 9 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Cụm thi này do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì phối hợp với các trường đại học liên quan tổ chức thi.

d) Riêng thí sinh của các tỉnh nói tại mục a, b, c, nếu đăng ký dự thi vào các trường ĐH khối Quốc phòng và Công an hoặc các trường và các ngành năng khiếu vẫn phải đến trường ĐH, CĐ để dự thi (không dự thi ở cụm). Cụ thể là: Thể dục thể thao, Nghệ thuật,

 

Mỹ thuật, Nhạc, Hoạ, Sân khấu điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hoá quần chúng và các ngành năng khiếu của các trường sư phạm.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh (thành phố) được chỉ định dự thi tại cụm thi TP Vinh, Quy Nhơn hoặc Cần Thơ nhưng tốt nghiệp THPT tại các tỉnh (thành phố) khác, thí sinh tự do không bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định theo hộ khẩu thường trú.

2. Trách nhiệm của các trường đại học có thí sinh dự thi tại cụm thi TP Vinh, TP Quy Nhơn và TP Cần Thơ.

 - Trước ngày 20/5/2011, thông báo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi số lượng thí sinh dự thi vào từng khối của trường mình.

 - Gửi giấy báo dự thi cho thí sinh.

 - Trước ngày 20/5/2011 cử và thông báo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường danh sách cán bộ tham gia Hội đồng coi thi liên trường, cán bộ làm Trưởng điểm thi, cán bộ giám sát thi và Ban thư ký tương ứng với số lượng thí sinh.

 - Ngày 01/7/2011, tất cả cán bộ của các trường được cử tham gia công tác thi tại cụm thi phải có mặt ở TP Vinh, TP Quy Nhơn hoặc TP Cần Thơ để 8h00 ngày 02/7/2011 tiến hành gặp gỡ và trao đổi công tác với cán bộ coi thi, cán bộ y tế và lực lượng bảo vệ thi.

Tùy theo điều kiện riêng, các trường có thể trực tiếp thoả thuận với Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn hoặc Trường Đại học Cần Thơ về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi tại cụm thi, kể cả việc cử hoặc không cử cán bộ đến cụm thi.

3. Trách nhiệm của Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Cần Thơ.

 - Bảo đảm đủ số phòng thi cho các trường. Mỗi phòng thi có đủ bàn ghế, ánh sáng và các điều kiện về trật tự, an toàn, nước uống, phục vụ y tế cho thí sinh.

 - Trước ngày 25/5/2011, thông báo cho các trường địa chỉ cụ thể của các điểm thi và các phòng thi; số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

 - Tổ chức in sao đề thi, đóng gói, bảo quản, phân phối đề thi theo đúng quy chế. Có phương án dự phòng in đề thi khi mất điện. Chú ý phòng ngừa thiên tai, hoả hoạn...

 - Cử đủ cán bộ coi thi, cán bộ y tế, cán bộ phục vụ và lực lượng bảo vệ thi. Tổ chức tập huấn kỹ cho các cán bộ tham gia tuyển sinh.

 - Hướng dẫn và giúp đỡ các trường bố trí nơi ăn, ở cho cán bộ tham gia tuyển sinh.

 - Hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ nơi ăn, ở cho thí sinh và gia đình thí sinh ở các địa phương về thành phố dự thi.

 - Có phương án dự phòng và xử lý các tình huống thiên tai bất thường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có phát sinh, các trường báo cáo Bộ GD&ĐT và Hội đồng coi thi liên trường tìm biện pháp giải quyết kịp thời.


 1. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 2. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH
 3. CỤM THI ĐẠI HỌC
 4. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 5.  QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
 6. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

 

IV. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Điểm sàn: Trước ngày 10/8/2011, Bộ GD&ĐT xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ cho các khối thi A, B, C, D (điểm sàn là điểm không nhân hệ số).

 

2. Các trường có ngành năng khiếu nhưng không tổ chức thi vào các ngành này theo đề thi riêng thì được xét tuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có các môn văn hoá thi theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng, các trường cao đẳng thuộc các đại học không tổ chức thi tuyển sinh riêng cho hệ này, mà phải xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cùng khối thi, trong vùng tuyển qui định của trường.

  4. Các trường dùng chung đề thi đại học, cao đẳng và sử dụng chung kết quả thi chủ động trong việc xét tuyển theo nguyên tắc sau đây:

- Các trường có thể xác định điểm trúng tuyển theo khối thi, theo ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung. Điểm trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn.

- Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ ĐKXT đợt 3 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 2. Nguyên tắc xét tuyển là lấy từ điểm cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu.

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm.

Trong quá trình xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh các trường cần dành chỉ tiêu hợp lý để tuyển thí sinh trong đợt 2, đợt 3 có kết quả thi cao nhằm tăng chất lượng tuyển chọn và bảo đảm mối tương quan hợp lý giữa các nguyện vọng.

5. Các trường cao đẳng hoặc hệ cao đẳng của các trường đại học hoặc các trường cao đẳng thuộc các đại học có thể  sử dụng kết quả thi cao đẳng của những thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, có cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của trường. Nguyên tắc xét tuyển là lấy từ điểm cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu.

6. Thời hạn xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển

Các trường phải thực hiện đúng thời hạn xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển quy định tại Lịch công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, không được thay đổi.

7. Việc in Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng số 1 và số 2; Phiếu báo điểm 

a) Các trường đại học thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT in Giấy chứng nhận kết quả thi  đại học số 1 và số 2 cho thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên theo từng khu vực và đối tượng; in Phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng. Chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số.

Giấy chứng nhận kết quả thi đại học số 1 và số 2, Phiếu báo điểm phải thống nhất mẫu đã thiết kế, không được thay đổi và phải điền đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Cả hai loại Giấy này đều phải đóng dấu đỏ của trường để thí sinh có thể sử dụng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ hoặc TCCN.

Ngoài phiếu điểm các trường đại học đã cấp cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng trong kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 theo đề thi chung, thí sinh có thể dùng bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 hoặc số 2 (nếu chưa trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng) để đăng kí xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp.

b) Các trường CĐ thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT in Giấy chúng nhận kết quả thi cao đẳng số 1 và số 2 cho thí sinh không trúng tuyển vào trường mình, nhưng có kết quả thi từ mức điểm tối thiểu theo quy định (không có môn nào bị điểm 0) theo từng đối tượng và khu vực (theo mẫu đã qui định). Chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số.

8. Việc bổ sung, sửa đổi đối tượng và khu vực ưu tiên trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh, việc giải quyết thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tuyển sinh do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường, căn cứ Quy chế tuyển sinh, trực tiếp xử lý theo thẩm quyền.

V. QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

Để bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng những quy định sau đây:

1. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh  hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH phải nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT, lệ phí dự thi và dự thi tại trường ĐH, CĐ tổ chức thi có cùng khối thi.

Các trường ĐH, CĐ phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh có nguyện vọng học NV1 tại các trường không tổ chức thi được dự thi (thi nhờ).

2. Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi, sau khi chấm thi xong, không xét tuyển thí sinh có NV1 học tại các trường không tổ chức thi tuyển sinh trong đợt 1, mà gửi Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 (nếu kết quả thi từ sàn CĐ trở lên), Phiếu báo điểm cùng dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các đại học trước ngày 10/8/2011 để các trường này trực tiếp lên thống kê điểm trên máy tính, xét tuyển thí sinh trong đợt 1, gửi Giấy triệu tập cho thí sinh trúng tuyển; Giấy chứng nhận kết quả thi (số 1 và số 2) cho thí sinh không trúng tuyển, nhưng có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên, phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng để các Sở chuyển cho thí sinh (Các trường căn cứ mã tỉnh để gửi các Sở, các Sở căn cứ mã đơn vị ĐKDT để gửi cho thí sinh).

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

- UBVHGD-TTN-NĐ của QH  (để b/c);

- VP Chính phủ (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Các Bộ, Ngành (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);

- Các Cục, Vụ, Viện, TTr (để thực hiện)

- Lưu VP, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ga

 

 

 

 


 1. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 2. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH
 3. CỤM THI ĐẠI HỌC
 4. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 5.  QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
 6. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

    (Kèm theo công văn số :            /BGDĐT-GDĐH ngày     tháng 02 năm 2011)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1

Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2011

Bộ GD&ĐT

Đại diện các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan

02/2011

2

Các Sở, các Trường nhận Quy chế, Những điều cần biết tại Hà Nội, TP HCM hoặc qua bưu điện (theo đăng kí của Sở, Trường).

Vụ Giáo dục

Đại học

Các Sở, các trường

Trước 14/3/2011

3

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng kí hộp thư điện tử

Vụ Giáo dục Đại học

 

Trưởng phòng GDCN, đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở, các Trường

Từ 03/3/2011

đến 05/3/2011

(Sẽ có giấy triệu tập của

Bộ GD&ĐT)

4

Các Sở tổ chức hội nghị tuyển sinh

Các Sở

GD&ĐT

Các phòng GDCN,  các trường THPT

Trước 15/3/2011

5

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh. Các Sở thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở

Các Sở GD&ĐT

Từ 14/3/2011 đến 17h00 ngày 14/4/2011 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

6

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh mã 99

Các trường ĐH, CĐ

 

Từ 15/4/2011 đến 17h00 ngày 21/4/2011 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

7

Các Sở bàn giao hồ sơ và lệ phí tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT.

Vụ Giáo dục Đại học

 

Các Sở, các trường ĐH, CĐ

- Tại Hà Nội: 8h00 ngày 5/5/2011

 - Tại TP.HCM: 8h00 ngày 7/5/2011

8

Các Sở truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và cho Vụ Giáo dục Đại học

Các Sở GD&ĐT

Các trường ĐH, CĐ và Vụ Giáo dục Đại học

Từ 2/5/2011 đến

6/5/2011

9

Các trường ĐH, CĐ xử lí dữ liệu ĐKDT.

Các trường ĐH, CĐ

 

Từ 08/5/2011 đến

30/5/2011

10

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi.

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 20/5/2011

11

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa danh phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

Hội đồng

coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 25/5/2011

12

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 25/5/2011 đến 25/6/2011

13

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi

Cục KT&KĐ

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 05/2011

14

Các trường ĐH lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở. Gửi các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học (NV1) học tại các  trường này.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi

 

Các Sở và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Trước 30/5/2011

15

Các Sở gửi giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các Sở

Hệ thống tuyển sinh của Sở

Từ 30/5/2011 đến

5/6/2011

16

- Thi ĐH đợt 1: Khối A, V.

- Thi ĐH đợt 2: Khối B, C, D, N, H, T, R, M.

- Thi đợt 3: Các trường CĐ thi tuyển sinh.

Các trường ĐH, CĐ

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

- 04/7 và 05/7/2011

 

- 09/7 và 10/7/2011

 

- 15/7 và 16/7/2011

17

Bộ GD&ĐT công bố đề thi ĐH, CĐ kèm đáp án, thang điểm

Bộ GD&ĐT

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Sau mỗi đợt thi

18

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Vụ Giáo dục Đại học.

Các trường ĐH có tổ chức thi TS

 

Trước 01/8/2011

19

Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Vụ Giáo dục Đại học.

Các trường CĐ có tổ chức thi TS

 

Trước 05/8/2011

20

Vụ Giáo dục Đại học xử lí dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả làm bài thi của thí sinh trên mạng internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Vụ Giáo dục Đại học

Các trường ĐH, CĐ

Trước 10/8/2011

21

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ (số 1 và số 2), Phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các trường ĐH

Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Vụ GDĐH, các trường ĐH không tổ chức thi TS

Trước 10/8/2011

22

Các trường ĐH, CĐ fax báo cáo Bộ GD&ĐT biên bản điểm trúng tuyển và công bố điểm trúng tuyển (đợt 1), gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, Giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD và ĐT.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở GD&ĐT; Vụ Giáo dục Đại học

Trước ngày 20/8/2011

23

Xét tuyển đợt 2:

- Các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

- Công bố điểm trúng tuyển và gửi Giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT.

 

Các trường ĐH, CĐ

 

Các Sở GD&ĐT; Vụ Giáo dục Đại học

 

- Từ 25/8 đến 15/9/2011

- Trước 20/9/2011

24

Xét tuyển đợt 3:

- Các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

- Công bố điểm trúng tuyển và gửi Giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT.

 

Các trường ĐH, CĐ

 

Các Sở GD&ĐT; Vụ Giáo dục Đại học

 

-Từ 20/9 đến 10/10/2011

 

-Trước 15/10/2011

25

Các trường ĐH, CĐ công bố trên mạng Internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách thí sinh trúng tuyển. Gửi kết quả tuyển sinh cho các Sở GD&ĐT

Các trường ĐH, CĐ

Vụ Giáo dục Đại học

Ngay sau khi xét tuyển và chậm nhất là trước ngày 20/10/2011

 

Giáo dục - Tuyển sinh

 • Học ngành dễ kiếm việc làm  Webdanang - Ngày 11.3, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) khoảng 1.000 HS (HS) của các trường THPT trên địa bàn đã tham dự chương trình ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Sinh viên VN bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới  Webdanang Ghi tên mình vào danh sách sinh viên của những trường đại học xuất sắc thế giới là niềm mơ ước của nhiều hoc sinh ưu tú. Tuy nhiên ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Time: Châu Á có 15 đại diện lọt vào Top 100 đại học tốt nhất thế giới năm 2011 Webdanang.com - Trong bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2011 vừa được tạp chí Times Higher Education công bố, châu Á góp mặt 15 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hơn 2 triệu HS, SV được vay vốn Webdanang.com - Sáng ngày 10-3, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hội nghị Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011 Webdanang.com - Ngày 10-3, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh ĐH ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • 1.000 học sinh tham gia Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng Webdanang.com -  Sáng nay 11.3, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng), 1.000 học sinh của các trường THPT trên địa bàn đã hào hứng ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đà Nẵng: Nhiều trường mở rộng khối thi năm 2011 Webdanang.com - Hôm nay 11/3, Đại học Đà Nẵng cho biết từ năm 2011, nhiều trường thành viên trực thuộc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 443. Xem nội dung khác »

Chính trị - xã hội

 • Khi nữ giới tham chính  Webdanang - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đà Nẵng có 2 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 27 nữ ứng cử viên đại ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Một gia đình chết cháy trong nhà  Webdanang - Sáng 8/5, ngôi nhà của vợ chồng anh Danh Mạnh (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (22 tuổi) ở ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • “Ma trận” biển báo giao thông  Webdanang - Một trong những vấn đề lái xe quan tâm hàng đầu khi lưu thông là quan sát biển báo để đi đúng luật. Thế nhưng, hầu hết các tài ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1629. Xem nội dung khác »

Kinh tế - Kinh Doanh

 • Sản phẩm mới từ thực tế  Webdanang  - Cho ra đời một sản phẩm mới không hề là câu chuyện đơn giản. Công nghệ, kỹ thuật mới và đồng vốn cũng chỉ là một phần trong hành ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng  Webdanang - Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đang diễn ra trên diện rộng. Do đó, Sở Xây ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Khởi công nhà máy sản xuất lốp ô-tô lớn nhất Việt Nam  Webdanang  - Ngày 6-5, tại KCN Liên Chiểu, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp ô-tô xe tải RADIAL ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Công chức được mua nhà ở giá ưu đãi  Webdanang  - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức hưởng lương ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Giá dầu thế giới giảm mạnh dưới 100 USD  Webdanang  - Giá dầu thô, xăng và khí đốt đã giảm ít nhất 6,8% và dầu thô xuống dưới 100 USD trong ngày 5-5. Đây là mức cao nhất ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 829. Xem nội dung khác »

Tin thế giới - Quan hệ quốc tế

 • Nhật liên tiếp rung chuyển vì động đất  Webdanang  - Từ đêm qua đến rạng sáng nay 6-5, khu vực ngoài khơi và trên đất liền Nhật Bản vừa hứng chịu các cơn địa chấn hơn 5 độ ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Pakistan - Mỹ, quan hệ cay đắng  Webdanang  - Chưa bao giờ quan hệ Pakistan với Mỹ lại cay đắng như lúc này. Hôm 4-5, báo Dawn của Pakistan cho biết Bộ trưởng thông tin Pakistan Firdous ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tàu phá băng Nga bị rò rỉ phóng xạ tại Bắc Cực  Webdanang  - Nga đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu khẩn cấp vào đêm qua sau khi một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cuộc sống của vợ trẻ với trùm Al-Qaeda Ảnh trong hộ chiếu của Amal al-Sadah - người vợ năm của Bin Laden. Ảnh: CNNWebdanang - 11 năm trước, một thiếu nữ được chọn từ thị trấn yên tĩnh ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Mổ xẻ “trực thăng tàng hình” trong vụ hạ sát Bin Laden  Webdanang  - Loại trực thăng mà lực lượng Mỹ triển khai để đột kích xuống “pháo đài” của Osama bin Laden được giới phân tích cho là “trực thăng tàng hình ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Al-Qaeda âm mưu tấn công đường sắt Mỹ đúng dịp kỷ niệm 11/9  Webdanang  - Các dữ liệu máy tính bị thu giữ trong chiến dịch đột kích vào nơi ẩn náu cuối cùng của Osama bin Laden cho thấy al-Qaeda đã lên ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • LHQ yêu cầu Mỹ làm rõ cái chết của Bin Laden  Webdanang  - Reuters đưa tin bà Navi Pillay - Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, đã yêu cầu Mỹ phải đưa ra chi tiết về vụ tiêu diệt Osama Bin ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 685. Xem nội dung khác »

Khoa học - Công nghệ

 • Máy quay video nhỏ chưa đến 1 mm  Webdanang - Công ty Medigus trình làng mẫu camera bé nhất thế giới với chiều rộng chỉ 0,99 mm.Chỉ mới tuần trước, một công ty khác là Naneye công ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • 2 mẫu Xperia quay phim HD nhỏ nhất thế giới  Webdanang - Sony Ericsson vừa tung ra hai bản nâng cấp của Xperia Mini và Xperia Mini Pro 2011 với màn hình mở rộng từ 2,55 inch lên 3 inch ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Infuse 4G - điện thoại siêu mỏng với màn hình cỡ lớn  Webdanang - Samsung Infuse 4G, một trong những smartphone cấu hình cao nhất và được đánh giá là "ngoạn mục" nhất  năm 2011, sẽ được phân phối từ ngày 15/5 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Xem sự kỳ diệu của smartphone, tablet tương lai  Webdanang  - Màn hình giấy đã quen thuộc với giới công nghệ nhưng máy tính mỏng như giấy thì có vẻ như là khái niệm mới. Hãy xem máy tính giấy ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nokia đang tìm kiếm Chủ tịch mới  Webdanang  - Nokia, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới đã bắt đầu vào cuộc tìm kiếm gương mặt mới sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch thay thế ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 338. Xem nội dung khác »

Nhà đất Đà Nẵng - Nhà đất mặt tiền

 • Cần bán nhà mặt tiền 24 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng Cần bán nhà mặt tiền 24 Nguyễn Lương Bằng - Đà NẵngĐịa chỉ: 24 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 48, P.Hòa Khánh, Q. Liên ChiểuDiện tích đất: 50,40 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cần bán nhà mặt tiền 164 Lê Đình Dương, Hải Châu, - Đà Nẵng. LHCC: 0905 885 985 Cần bán nhà mặt tiền 164 Lê Đình Dương, Hải Châu,  - Đà Nẵng.Địa chỉ:  164 Lê Đình Dương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.Diện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cần bán nhà cấp 4 trước cổng KCN Điện Nam, Điện Ngọc, đường 607 vào 100m Cần bán nhà cấp 4 trước cổng KCN Điện Nam, Điện Ngọc, đường 607 vào 100mĐịa chỉ: Khu dân cư A2.B9, Lô số 4Diện tích: 6X25=150 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 72. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh ĐH - Đà Nẵng và Miền Trung

Giáo dục giới tinh

 • Cấu tạo cơ quan sinh dục nam Webdanang.com - Lúc dậy thì là lúc cơ quan sinh dục thay đổi nhiều nhất. Bao tinh hoàn to ra, sẫm màu hơn, hai tinh hoàn cũng lớn lên theo ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Sự phát triển của vú Đến tuổi dậy thì, vú của các bạn gái bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, mỗi cơ thể bắt đầu phát triển ở thời điểm riêng, vì vậy, chẳng ngạc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục ngoài ở nữ Trong thời kỳ dậy thì, cơ quan sinh dục bạn gái phát triển mạnh, đặc biệt là cơ quan sinh dục ngoài. Tất cả các bộ phận như: môi lớn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

For Teen - Sinh Viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 571. Xem nội dung khác »


Comments