Tin tức‎ > ‎Giáo dục 2011‎ > ‎

Phát triển bền vững hệ đào tạo không chính quy

đăng 20:54, 26 thg 12, 2010 bởi Hiền Đỗ Thế
Webdanang.com - Trong cuộc thảo luận về chất lượng hệ đại học tại chức vừa qua, một số người cho rằng nên hạn chế hoặc xóa bỏ hệ đào tạo này vì chất lượng của nó quá thấp. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì đã đi ngược lại với xu thế phát triển thời nay.

Đại chúng hóa giáo dục đại học là xu thế tất yếu

Đặc điểm của thời đại hiện nay là sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông, nhân loại đang bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. Trong khung cảnh đó nền giáo dục của thế kỷ 21 có những biến đổi to lớn, đó là lấy “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, nhằm hướng tới xây dựng một “xã hội học tập”. Về giáo dục đại học (GDĐH), từ quan niệm trước đây GDĐH chỉ của số ít người thì ngày nay phải dành cho số đông, tức là phải trở thành nền GDĐH đại chúng. Có thể nêu vài ví dụ về xu thế đại chúng hóa GDĐH: Tổng số SV vào đầu thế kỷ 21 ở Trung Quốc chỉ gần 7 triệu, ở nước ta gần 1 triệu, thì nay (2010) Trung Quốc có 30 triệu, nước ta có gần 2 triệu. Tổng số SV trên toàn thế giới năm 2007 là 15triệu, tăng khoảng 50% so với đầu thế kỷ.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Trong một nền GDĐH đại chúng, cần có nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Ngoài loại hình đào tạo thông thường, được gọi là chính quy (CQ), còn có các loại hình đào tạo khác mà ở nước ta quen gọi là tại chức, từ xa …hoặc gộp chung bằng tên gọi là không chính quy (KCQ). 

Hệ CQ được tuyển sinh chặt chẽ, phần lớn là học và thi tại trường, ban ngày, đào tạo chủ yếu theo cách mặt-giáp-mặt (người dạy và người học gặp nhau nhiều), thời gian học tập một năm thường 8, 9 tháng …

Còn hệ KCQ, ngược lại, tuyển sinh không chặt chẽ (hoặc chỉ ghi danh học), phần lớn học và thi ở các địa điểm “liên kết” xa trường, học ban đêm, đào tạo chủ yếu theo phương thức giáo dục mở và từ xa (GDM&TX) vì tần suấtmặt-giáp-mặt rất thấp, thời gian học trong một năm thường chỉ tối đa vài tháng ở các địa điểm “liên kết”…

Tầm quan trọng của hệ đào tạo KCQ

KCQ là loại hình rất quan trọng của GDĐH ngày nay, vì với yêu cầu không quá khe khắt trong quá trình học nó có thể thu hút được nhiều người học đại học; ngoài ra nó cũng phù hợp với phong cách học suốt đời trong một xã hội học tập. Cho nên, chẳng những số SV đại học có xu hướng tăng như đã nêu trên, mà tỷ số SV KCQ so với SV CQ cũng ngày càng tăng, và trong tương lai GDĐH CQ chỉ phát triển tới chừng mực nhất định, còn GDĐH KCQ sẽ ngày càng mở rộng.

Trong cuộc tranh luận về hệ tại chức (là một bộ phận của hệ KCQ) vừa qua, một số người cho rằng nên hạn chế hoặc thậm chí xóa bỏ hệ đào tạo này vì chất lượng của nó quá thấp. Tuy nhiên vì tầm quan trọng nêu trên của hệ KCQ, chúng tôi cho rằng không nên và không thể tìm cách xóa bỏ hoặc thu hẹp nó, mà phải tìm giải pháp phát triển bền vững hệ KCQ để nó trở thành một nhân tố quan trọng của xã hội học tập ở cấp đại học.

Các biện pháp để phát triển bền vững hệ đào tạo KCQ

Thế nào là phát triển bền vững hệ đào tạo KCQ? Trong xã hội ngày nay có nhiều loại hình học tập thường xuyên ở nhiều trình độ khác nhau nhằm nâng cao dân trí và cải thiện chất lượng cuộc sống, phần lớn không cần văn bằng, với các loại hình này không cần phải đánh giá nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, hệ đào tạo đại học KCQ lại thường hướng đến văn bằng, do đó cần phải có cách quản lý chặt chẽ, đảm bảo sao cho sản  phẩm đào tạo được “dán nhãn” đúng với chất lượng của nó. Có như vậy thì văn bằng của loại đào tạo KCQ mới giữ được uy tín đối với xã hội, và những người theo học KCQ nghiêm túc mới không bị thiệt thòi, khi đó hệ đào tạo KCQ mới phát triển bền vững. 

Vậy làm thế nào quản lý chất lượng hệ đào tạo KCQ? Theo kinh nghiệm nước ngoài thường có hai cách. 

- Ở các nước phát triển, trong trường đại học thường có hai loại SV: toàn thời gian (full time) và bán thời gian (part time). Hai loại SV này cùng học theo một chương trình, cùng được đánh giá kết quả học tập như nhau, chỉ khác là SV loại sau trong một năm học có thể học ít môn hơn so với loại trước, nên tổng thời gian để hoàn thành đại học phải kéo dài hơn. Từ đó, hai loại SV cùng học một ngành đào tạo ở một trường đại học nào đó phải được cấp cùng một loại văn bằng, không phân biệt toàn thời gian hay bán thời gian, tức là chất lượng SV hai loại hoàn toàn tương đương.

- Ở các nước nước nghèo hơn, vì các trường đại học thông thường không đảm bảo đủ chỗ cho rất đông SV muốn học, chính phủ phải đầu tư cho một vài trường đại học mở tập trung đào tạo KCQ bằng công nghệ Giáo dục Mở và Từ xa (GDM&TX) chuyên biệt để đào tạo cho số đông. Thực chất SV hệ KCQ học tập theo phương thức GDM&TX, không phải theo phương thức “mặt-giáp-mặt” thông thường, do đó muốn đảm bảo chất lượng của GDM&TX phải có công nghệ tương ứng cho GDM&TX chứ không thể sử dụng công nghệ giáo dục mặt-giáp-mặt cộng với những quy định rất dễ dãi như chúng ta đang làm. Công nghệ GDM&TX cũng không có gì là bí hiểm, chỉ bao gồm một hệ thống tài liệu học tập tốt thích hợpvà hệ thống công cụ đánh giá chặt chẽ cho mọi chương trình đào tạo đại họcngoài ra, còn có cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin và truyền thông. Yếu tố quan trọng nhất của công nghệ GDM&TX là đánh giá chặt chẽ kết quả học tập: nếu đào tạo mặt-giáp-mặt sản phẩm đào tạo được đánh giá qua cả một quá trình thì GDM&TX không có điều kiện để đánh giá trong cả quá trình nên buộc phải đánh giá chặt chẽ đầu ra của từng môn học trong chương trình đào tạo

Đại học mở là cầu nối giữa trường đại học với xã hội học tập  

Một số nước gần ta đã rất thành công trong việc áp dụng cách thứ hai nói trên. Ví dụ vào thập niên 1990 hai đại học mở của Thái Lan đã đào tạo khoảng 700 nghìn SV KCQ bằng công nghệ GDM&TX, còn 50 trường đại học thông thường khác chỉ tập trung đào tạo tốt khoảng 300 nghìn SV CQ theo phương thức mặt-giáp-mặt. Sở dĩ chất lượng SV KCQ có thể chấp nhận vì các đại học mở của họ đã xây dựng được hệ thống công cụ đánh giá cho từng môn học của các chương trình đại học, triển khai nhiều lần trong năm rất chặt chẽ như các kỳ tuyển sinh đại học ở ta, ai tích lũy được mọi chứng chỉ đánh giá môn học cho một chương trình đào tạo thì được cấp bằng. Trường Đại học mở Trung Quốc cũng sử dụng hệ thống công cụ đánh giá như vậy để quản lý chất lượng chẳng những của hệ KCQ và còn của các đại học tư. Trung Quốc có khoảng 1400 trường đại học tư nhưng chỉ khoảng 200 trường được cấp bằng sau một quy trình kiểm định chất lượng nghiêm khắc, ở 1200 trường tư còn lại SV theo học nhưng không được cấp bằng: bất kỳ ai muốn có bằng, kể cả những người tự học, thì phải tham gia các kỳ thi từng môn học của đại học mở nói trên. Như vậy các đại học mở chẳng những giúp đảm bảo chất lượng của hệ thống đào tạo KCQ mà còn trở thành cầu nối giữa trường đại học với xã hội học tập và quá trình học suốt đời.                   

Mong nuốn của Nhà nước và những thiếu sót về chiến lược

Chất lượng thấp của hệ tại chức và hệ KCQ nói chung là một nhức nhối của GDĐH nước ta hàng nhiều thập niên qua. Công luận và cả ở diễn đàn Quốc hội đã nhiều lần bàn đến vấn đề nhức nhối này. Nhà nước cũng đã mong muốn xử lý vấn đề này, thể hiện rõ nhất ở hai Luật Giáo dục năm 1998 và 2005. Thật vậy, Luật GD 1998 quy định khi cấp văn bằng phải ghi hình thức học tập (CQ và KCQ), tuy nhiên, trong Luật GD năm 2005 đã bỏ quy định ghi hình thức học tập nói trên, có nghĩa là phải đảm bảo có sự tương đương giữa hai loại hình đào tạo, giống như hai hình thức toàn thời gian và bán thời gian đã nói trên đây trong GDĐH ở các nước phát triển. Tuy nhiên cho đến nay phần lớn các trường đại học và ngay Bộ GD&ĐT vẫn sử dụng các loại bằng riêng để cấp cho hai hình thức đào tạo CQ và KCQ, lý do là có sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng giữa hai loại hình đào tạo đó. Như vậy, mong muốn xóa bỏ sự phân biệt hai loại hình đào tạo của Nhà nước là không khả thi. Bởi vì không thể xóa bỏ sự phân biệt này chỉ bằng một quy định có tính hành chính, mà phải bằng các biện pháp có tính chiến lược.

Trong khi đó, các biện pháp khác liên quan có khả năng giúp giải quyết vấn đề chất lượng của hệ KCQ lại bị bỏ qua. Như trên đây đã nói, thực chất hệ KCQ liên quan đến phương thức GDM&TX chứ không phải phương thức đào tạo mặt-giáp-mặt thông thường. Thế mà cho đến nay phương thức GDM&TX đã không được chú ý. Thật vậy, hai đại học mở của ta được thành lập từ năm 1993 để tập trung cho GDM&TX, nhưng đã bị “bỏ quên”, chưa hề được đầu tư thích đáng nào của Nhà nước cho chức năng này, và đã trở thành các “đại học khép”. Điều đáng tiếc là một đề án phát triển GDM&TX 2005-2010  đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2005 nhưng cho đến nay chưa được thực hiện! Tình trạng nói trên thể hiện một khiếm khuyết lớn của chiến lược phát triển GDĐH nước ta. Chỉ cần Nhà nước dành vài phần trăm chi phí cho các trường đại học “đẳng cấp thế giới” chia sẻ cho hai đại học mở thì cũng có thể giúp họ xây dựng hệ thống công nghệ GDM&TX tốt, từ đó hai đại học mở có và các trường đại học khác có thể sử dụng chúng để nâng cao chất lượng đào tạo hệ KCQ.

Giải pháp nâng cáo chất lượng hệ KCQ ở nước ta

Theo các số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT hiện nay thì ở nước ta có khoảng gần 1 triệu sinh viên (SV) hệ KCQ trong tổng số khoảng gần 2 triệu SV, tức là hệ KCQ chiếm khoảng một nửa tổng số SV đại học. Cho nên nâng cao chất lượng của hệ KCQ là một vấn đề quan trọng ở tầm chiến lược. 

Muốn nâng chất lượng của hệ KCQ ở nước ta phải có giải pháp cả về công nghệ và quản lý. Về công nghệ, phải xây dựng được công nghệ GDM&TX thích hợp như đã nói trên, còn về  quản lý, phải giải quyết cả vấn đề “nồi cơm”, tức là tăng thu nhập cho các trường đại học và phải phân công lại việc đào tạo hệ KCQ.

Xây dựng hệ thống tài liệu học tập có chất lượng cao và hệ thống công cụ đánh giá thích hợp cho GDM&TX là công đoạn tốn kém mà một trường đại học bình thường khó làm được, Nhà nước phải đầu tư ban đầu thích đáng cho một vài trường làm đầu mối thực hiện, thích hợp nhất là 2 đại học mở. Có kinh phí đầy đủ, các trường này sẽ huy động đội ngũ giảng viên giỏi trong toàn hệ thống GDĐH xây dựng hệ thống nói trên cho mọi chương trình đào tạo đại học. 

Vấn đề tăng thu nhập cho các trường đại học thì rất phức tạp, tuy nhiên không phải không có lối ra. Không thể không tính đến việc nâng lương cho giảng viên đại học, nhưng đó là biện pháp lâu dài. Ngoài ra cần sử dụng cơ chế chia sẻ chi phí đào tạo  giữa Nhà nước, người học và xã hội. Công thức “học phí cao+ hỗ trợ cao” cần được thực hiện: tăng học phí đến mức đảm bảo phần lớn chi phí đào tạo, đồng thời sử dụng tốt quỹ tín dụng SV. Cố gắng tăng thích đáng quỹ tín dụng đó và có biện pháp cấp đúng người cần được hỗ trợ thì có thể tăng học phí lên mức thích hợp. Đây là cơ chế tốt nhất đảm bảo công bằng xã hội. Ngoài ra, cần tăng kinh phí nghiên cứu, đặc biệt cho các trường đại học trọng điểm.

- Cần tổ chức và phân công lại việc triển khai đào tạo KCQ: hai đại học mở đảm nhiệm đào tạo phần lớn SV KCQ bằng hệ thống công nghệ GDM&TX đã được xây dựng tốt, Nhà nước ủy thác cho hai đại học mở triển khai đánh giá các môn học của mọi chương trình đại học nhiều lần trong năm; các trường khác sử dụng hệ thống công nghệ GDM&TX mà 2 đại học mở đã làm đầu mối xây dựng để đào tạo, có thể họ chỉ triển khai giảng dạy, còn SV tham gia hệ thống đánh giá chung của hai đại học mở. Riêng các đại học trọng điểm quốc gia thì không nên đào tạo KCQ mà tập trung cho nghiên cứu khoa học và đào tạo CQ chất lượng cao.

Trên đây là vài ý kiến về một giải pháp tổng thể để giải quyết tận gốc vấn đề chất lượng của hệ KCQ trong GDĐH nước ta, tạo điều kiện cho hệ KCQ phát triển bền vững.  Các đại học mở là yếu tố quan trọng làm nòng giúp nâng cao chất lượng hệ KCQ, cũng làm cầu nối giữa hệ đào tạo CQ của GDĐH và xã hội học tập.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy giải pháp này có  tính khả thi cao, và chắc chắn sẽ thành công khi có quyết tâm cao của những người lãnh đạo. 

Chúng tôi hy vọng vào quyết tâm đó, bởi vì sẽ là vô nghĩa nếu cứ nói đến chất lượng GDĐH mà không kiểm soát được chất lượng của một nửa tổng số SV đại học nước ta.

 

                                                GS.TSKH Lâm Quang Thiệp

 

LTS Dân trí - Muốn xây dựng thành công nền đại học đại chúng cũng như tạo điều kiện cho mọi người có thể học tập suốt đời trong một xã hội học tập thì cùng với việc quan tâm đúng mức hệ đào tạo chính quy, còn phải chú trọng phát triển hệ thống đào tạo không chính quy.

Những năm gần đây, nhiều trường đại học ở nước ta phát triển mạnh hệ “đào tạo tại chức” (hệ đào tạo không chính quy) nhưng không có các biện pháp bảo đảm chất lượng, cho nên hiệu quả sử dụng thấp và tạo nên nhiều hệ lụy  xã hội.

Bài viết trên đây nêu lên những biện pháp  phát triển bền vững hệ đào tạo đại học không chính quy mà các nước đi trước ta đã áp dụng có hiệu quả. Đấy cũng là những biện pháp khả thi nhằm khắc phục từ gốc tình trạng đào tạo “tại chức” lộn xộn và kém chất lượng hiện nay.

(Dân trí) 

TPHCM: Bi hài chuyện thuê “phụ huynh” đi họp

Năm 2011: Dự toán chi ngân sách ngành giáo dục hơn 5 ngàn tỷ đồng

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ Tết âm lịch 10 ngày

Hà Nội: Những con số giật mình từ khảo sát học sinh chơi game online

Năm 2011: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ lên 548.000

Nhà sáng lập trang Wikileaks viết hồi ký

Giáo dục - Tuyển sinh

 • Học ngành dễ kiếm việc làm  Webdanang - Ngày 11.3, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) khoảng 1.000 HS (HS) của các trường THPT trên địa bàn đã tham dự chương trình ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Sinh viên VN bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới  Webdanang Ghi tên mình vào danh sách sinh viên của những trường đại học xuất sắc thế giới là niềm mơ ước của nhiều hoc sinh ưu tú. Tuy nhiên ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Time: Châu Á có 15 đại diện lọt vào Top 100 đại học tốt nhất thế giới năm 2011 Webdanang.com - Trong bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2011 vừa được tạp chí Times Higher Education công bố, châu Á góp mặt 15 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hơn 2 triệu HS, SV được vay vốn Webdanang.com - Sáng ngày 10-3, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hội nghị Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011 Webdanang.com - Ngày 10-3, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh ĐH ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • 1.000 học sinh tham gia Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng Webdanang.com -  Sáng nay 11.3, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng), 1.000 học sinh của các trường THPT trên địa bàn đã hào hứng ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đà Nẵng: Nhiều trường mở rộng khối thi năm 2011 Webdanang.com - Hôm nay 11/3, Đại học Đà Nẵng cho biết từ năm 2011, nhiều trường thành viên trực thuộc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 443. Xem nội dung khác »


Chính trị - xã hội

 • Khi nữ giới tham chính  Webdanang - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đà Nẵng có 2 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 27 nữ ứng cử viên đại ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Một gia đình chết cháy trong nhà  Webdanang - Sáng 8/5, ngôi nhà của vợ chồng anh Danh Mạnh (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (22 tuổi) ở ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • “Ma trận” biển báo giao thông  Webdanang - Một trong những vấn đề lái xe quan tâm hàng đầu khi lưu thông là quan sát biển báo để đi đúng luật. Thế nhưng, hầu hết các tài ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Heo rừng tấn công người, quậy phá thôn bản  Webdanang  - Chiều ngày 6/5, ông Pơloong Chiến - Chủ tịch UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, trong lúc đang chăn bò trong rừng, một người dân ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Trộm chó bị truy đuổi, ngã xe máy tử vong  Webdanang  - Tối 5/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính bị chấn thương sọ não khá nặng ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 1629. Xem nội dung khác »

Kinh tế - Kinh Doanh

 • Sản phẩm mới từ thực tế  Webdanang  - Cho ra đời một sản phẩm mới không hề là câu chuyện đơn giản. Công nghệ, kỹ thuật mới và đồng vốn cũng chỉ là một phần trong hành ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng  Webdanang - Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đang diễn ra trên diện rộng. Do đó, Sở Xây ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Khởi công nhà máy sản xuất lốp ô-tô lớn nhất Việt Nam  Webdanang  - Ngày 6-5, tại KCN Liên Chiểu, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp ô-tô xe tải RADIAL ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Công chức được mua nhà ở giá ưu đãi  Webdanang  - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức hưởng lương ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Giá dầu thế giới giảm mạnh dưới 100 USD  Webdanang  - Giá dầu thô, xăng và khí đốt đã giảm ít nhất 6,8% và dầu thô xuống dưới 100 USD trong ngày 5-5. Đây là mức cao nhất ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 829. Xem nội dung khác »

Tin thế giới - Quan hệ quốc tế

 • Nhật liên tiếp rung chuyển vì động đất  Webdanang  - Từ đêm qua đến rạng sáng nay 6-5, khu vực ngoài khơi và trên đất liền Nhật Bản vừa hứng chịu các cơn địa chấn hơn 5 độ ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Pakistan - Mỹ, quan hệ cay đắng  Webdanang  - Chưa bao giờ quan hệ Pakistan với Mỹ lại cay đắng như lúc này. Hôm 4-5, báo Dawn của Pakistan cho biết Bộ trưởng thông tin Pakistan Firdous ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tàu phá băng Nga bị rò rỉ phóng xạ tại Bắc Cực  Webdanang  - Nga đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu khẩn cấp vào đêm qua sau khi một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cuộc sống của vợ trẻ với trùm Al-Qaeda Ảnh trong hộ chiếu của Amal al-Sadah - người vợ năm của Bin Laden. Ảnh: CNNWebdanang - 11 năm trước, một thiếu nữ được chọn từ thị trấn yên tĩnh ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Mổ xẻ “trực thăng tàng hình” trong vụ hạ sát Bin Laden  Webdanang  - Loại trực thăng mà lực lượng Mỹ triển khai để đột kích xuống “pháo đài” của Osama bin Laden được giới phân tích cho là “trực thăng tàng hình ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 685. Xem nội dung khác »

Khoa học - Công nghệ

 • Máy quay video nhỏ chưa đến 1 mm  Webdanang - Công ty Medigus trình làng mẫu camera bé nhất thế giới với chiều rộng chỉ 0,99 mm.Chỉ mới tuần trước, một công ty khác là Naneye công ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • 2 mẫu Xperia quay phim HD nhỏ nhất thế giới  Webdanang - Sony Ericsson vừa tung ra hai bản nâng cấp của Xperia Mini và Xperia Mini Pro 2011 với màn hình mở rộng từ 2,55 inch lên 3 inch ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Infuse 4G - điện thoại siêu mỏng với màn hình cỡ lớn  Webdanang - Samsung Infuse 4G, một trong những smartphone cấu hình cao nhất và được đánh giá là "ngoạn mục" nhất  năm 2011, sẽ được phân phối từ ngày 15/5 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 338. Xem nội dung khác »

Tin hàng đầu

 • Cố vượt đường sắt đang cảnh báo tàu đến, 1 người chết  Webdanang - Khoảng 9g30 ngày 8-5, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại điểm giao với đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khiến anh ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Lại thêm một tàu du lịch bị chìm ở vịnh Hạ Long  Webdanang - Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu có 8 du khách người Pháp và một số ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 kết thúc thành công  Webdanang - Chiều 8/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự lễ bế mạc, kết thúc thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta (Indonesia). Các ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tạm giữ kẻ chủ mưu tra tấn người dã man ở Nghệ An Anh Tới với nhiều với thương, bầm tụ máu trên lưng, mông và chân Webdanang - Hôm qua, thượng tá Dương Phúc Thành - Trưởng công an H.Tân Kỳ (Nghệ An ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Trường Lũy mang tầm vóc quốc tế  Webdanang - Trường Lũy Quảng Ngãi được các chuyên gia so sánh ngang tầm với di tích tường thành Hadrian (miền bắc nước Anh) đang cần được bảo tồn và phát ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Năm nay nắng nóng có thể lên đến 42 độ C  Webdanang - Nắng nóng năm nay đến muộn hơn năm ngoái, mùa hè năm nay có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài khoảng 4 - 7 ngày. Nhiệt ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Campuchia - Thái Lan chưa thể hòa giải  Webdanang - Trong ngày cuối Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Indonesia, nỗ lực hòa giải Campuchia và Thái Lan vẫn chưa đạt kết quả cụ thể nào ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 1377. Xem nội dung khác »

An ninh - Pháp luật

Tin tức mọi mặt - Kiến nghị

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Thế giới Teen - Sinh viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nghẹn lòng chuyện "sống thử" của cô nữ sinh  Webdanang - Nó hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho nó. Nó như người say, dang tay đón nhận tất cả, không ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tỏ tình - đừng quên '"tuyệt chiêu" của ông bà  Webdanang  - Tỏ tình trở thành chủ đề khá nóng trên trang Tình yêu lối sống trong những ngày qua khi một lần nữa Xuất hiện một clip tỏ tình gây ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 571. Xem nội dung khác »

Thể thao - Bóng đá

 • Thủ môn Thế Anh nhiều khả năng về Navibank Sài Gòn  Webdanang - Sau gần sáu năm khoác áo Bình Dương, ngày 5/5 thủ môn người Nghệ An đã chính thức chia tay đội chủ sân Gò Đậu. Bến đổ mới ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Đoạt cú đúp cầu thủ MU sẽ nhận “núi” tiền thưởng  Webdanang  - Các cầu thủ Manchester United đang đứng trước cơ hội bội thu tiền thưởng nếu họ kết thúc mùa này với cú đúp. Tính toán sơ bộ cho thấy ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cựu Chủ tịch Real chỉ trích HLV Mourinho  Webdanang  - Mặc dù là người cũ của Real Madrid nhưng cựu Chủ tịch, Ramon Calderon, đã không đứng về phía Mourinho sau những phản ứng của HLV về vấn đề ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 699. Xem nội dung khác »

Văn hóa - Giải trí

 • Mẹ con Huỳnh Hiểu Minh 'xì tin'  Webdanang - Nhân ngày Mother's Day 8/5, tài tử Hong Kong lần đầu tiên 'khoe' mẹ trên tạp chí Good Housekeeping số mới. Huỳnh Hiểu Minh nói, anh muốn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Vân Trang rực rỡ giữa các người đẹp  Webdanang - Người đẹp của 'Cô dâu đại chiến' xuất hiện nổi bật và rạng rỡ trong buổi khai trương showroom thời trang của nhà thiết kế Kiều Trinh, tại TP ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tâm Tít hồn nhiên bên Đông Nhi  Webdanang - Trong buổi quay hình cho ca khúc 'Nhớ mãi nụ cười xinh' mới đây tại bãi biển Long Hải, hai nữ ca sĩ xinh đẹp Đông Nhi và Tâm ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Xế 'khủng' của sao Hàn  Webdanang - Hầu như các nghệ sĩ Hàn đều sắm cho mình những chiếc xe hơi đắt tiền của những hãng danh tiếng. Chiêm ngưỡng 'xế hộp' hoành tráng của họ ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Bầu chọn vịnh Hạ Long giai đoạn quyết định  Webdanang - Bộ VH-TT& DL đã có công văn về việc triển khai các hoạt động đẩy mạnh vận động bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 692. Xem nội dung khác »

Sức khỏe

 • Làm đẹp từ thực phẩm Ăn xoài góp phần làm đẹp da - Ảnh: Shutterstock  Webdanang - Bổ sung một số thực phẩm sau đây trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bạn sẽ có làn da ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Thoát chết nhờ máu bò  Webdanang - Tính mạng chị Tamara Coakley, Australia đã được cứu nhờ một chế phẩm thay thế máu hoàn toàn tổng hợp từ huyết thanh bò. Đây là lần đầu tiên ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Vụ sản phụ và thai chết tại An Sinh: BV không đoán ra bệnh  Webdanang - Hơn 2 tuần sau khi nhận đơn tố bệnh viện An Sinh thiếu kinh nghiệm khiến sản phụ Yến tử vong cùng bào thai 30 tuần tuổi, Sở Y ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 307. Xem nội dung khác »

Nhà đất Đà Nẵng - Mua nhanh -Bán gấp

 • Cần bán nhà và đất mặt tiền đường Phước Mỹ 1, Sơn trà, Đà nẵng Thông tin cơ bảnTổng diện tích đất: 176,80 m2Tổng diện tích xây dựng: 82,7 m2 Tổng diện tích sử dụng: 406 m2Giá ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Nhà đất Đà Nẵng - Cho thuê nhà mặt tiền 67 Thanh Thủy Thông tin cơ bảnĐịa chỉ: 67 Thanh Thủy, cách sân bay Đà Nẵng 500m, Ga Đà Nẵng 200m, cách bãi biển 100 m. Tổng diện tích đất: 155 m2 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


Comments