Tin tức‎ > ‎Giáo dục 2011‎ > ‎

ĐH Đà Nẵng, ĐH Nha Trang và ĐH Đông Á công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2011

đăng 12:49, 14 thg 2, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế

Webdanang.com - Để thuận tiện cho thí sinh lựa chọn ngành nghề, ĐH Đà Nẵng, ĐH Nha Trang và ĐH Đông Á công bố chỉ tiêu dự kiến vào các ngành của trường năm 2011.

Cụ thể chỉ tiêu vào các trường năm 2011 như sau:

Đại học Đà Nẵng 

Đại học Đà Nẵng dự kiến chỉ tiêu năm 2011 là 11.150 chỉ tiêu, trong đó 9.050 chỉ tiêu bậc ĐH và 2.100 chỉ tiêu bậc CĐ, tăng 1.100 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010.

Ngành đào tạo

Mã Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Trường ĐH Bách khoa

DDK

3.260

- Các ngành đào tạo Đại học:

3.260

Cơ khí chế tạo máy

101

A

240

Điện Kỹ thuật (Thiết bị điện - Điện tử

102

A

300

Hệ thống điện, Tự động hóa điện CN)

Điện tử - Viễn thông

103

A

240

Xây dựng DD&CN

104

A

240

Xây dựng công trình thủy

105

A

120

Xây dựng Cầu - Đường

106

A

240

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

107

A

60

Cơ khí động lực (Ô tô và máy

108

A

150

động lực công trình, Động cơ

đốt trong, Cơ khí tàu thuyền)

Công nghệ thông tin

109

A

240

Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử

110

A

60

Cơ - Điện tử

111

A

120

Công nghệ Môi trường

112

A

50

Kiến trúc

113

V

60

Vật liệu và cấu kiện xây dựng

114

A

60

Tin học xây dựng

115

A

60

Kỹ thuật tàu thủy

116

A

60

Kỹ thuật năng lượng và môi trường

117

A

60

Quản lý tài nguyên - môi trường

118

A

50

Quản lý công nghiệp

119

A

60

Công nghệ hóa thực phẩm

201

A

100

Công nghệ chế biến dầu và khí

202

A

60

Công nghệ vật liệu (silicast,polyme)

203

A

120

Công nghệ Sinh học

206

A

60

Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

400

A

120

Các chương trình đào tạo hợp tác QT

A

330

- Sản xuất tự động

50

- Tin học công nghiệp

50

- Hệ thống số (Điện tử viễn thông)

80

- Hệ thống nhúng (Tự động hoá)

50

- Công nghệ thông tin Việt - Úc

100

Trường ĐH Kinh tế

DDQ

2.250

- Các ngành đào tạo đại học:

2.250

Kế toán

401

A,D1,2,3,4

240

Quản trị kinh doanh, gồm:

* Quản trị kinh doanh tổng quát

402

A,D1,2,3,4

200

* QT Kinh doanh Du lịch&Dvụ

403

A,D1,2,3,4

180

* Quản trị tài chính

416

A,D1,2,3,4

140

Kinh doanh thương mại

404

A,D1,2,3,4

120

Ngoại thương

405

A,D1,2,3,4

160

Marketing

406

A,D1,2,3,4

120

Kinh tế, gồm:

* Kinh tế phát triển

407

A,D1,2,3,4

100

* Kinh tế lao động

408

A,D1,2,3,4

50

* Kinh tế và quản lý công

409

A,D1,2,3,4

50

* Kinh tế chính trị

410

A,D1,2,3,4

50

Thống kê - Tin học

411

A,D1,2,3,4

50

Tài chính - Ngân hàng gồm:

* Ngân hàng

412

A,D1,2,3,4

200

* Tài chính doanh nghiệp

415

A,D1,2,3,4

160

Tin học quản lý

414

A,D1,2,3,4

60

Quản trị nguồn nhân lực

417

A,D1,2,3,4

120

Kiểm toán

418

A,D1,2,3,4

120

Luật học

501

A,D1,2,3,4

70

Luật kinh tế

502

A,D1,2,3,4

60

Trường ĐH Ngoại ngữ:

DDF

1.430

- Các ngành đào tạo đại học:

1.430

Sư phạm tiếng Anh gồm:

* Sư phạm tiếng Anh

701

D1

100

* SP tiếng Anh bậc Tiểu học

705

D1

70

Sư phạm tiếng Pháp

703

D1,3

35

Sư phạm tiếng Trung

704

D1, 4

35

Cử nhân tiếng Anh

751

D1

435

Cử nhân tiếng Anh thương mại

759

D1

195

CN tiếng Nga (biên phiên dịch Nga - Anh)

752

D1,D2, C

35

Cử nhân tiếng Pháp gồm:

* Cử nhân tiếng Pháp

753

D1,3

35

* Cử nhân tiếng Pháp du lịch

763

D1, 3

35

Cử nhân tiếng Trung gồm:

* Cử nhân tiếng Trung

754

D1, 4

80

* CN tiếng Trung thương mại

764

D1, 4

35

Cử nhân tiếng Nhật

755

D1

100

Cử nhân tiếng Hàn Quốc

756

D1

70

Cử nhân tiếng Thái Lan

757

D1

35

Cử nhân Quốc tế học

758

D1

135

Trường ĐH Sư phạm:

DDS

1.600

- Các ngành đào tạo đại học:

1.600

Sư phạm Toán học

101

A

50

Sư phạm Vật Lý

102

A

50

Toán ứng dụng (Cử nhân Toán - Tin cũ)

103

A

100

Công nghệ thông tin

104

A

150

Sư phạm Tin

105

A

50

Vật lý học

106

A

50

Sư phạm Hoá học

201

A

50

Hóa học chuyên ngành phân

202

A

50

tích môi trường

Hóa dược

203

A

50

Khoa học Môi trường chuyên

204

A

50

ngành Quản lý môi trường

Sư phạm Sinh học

301

B

50

Quản lý tài nguyên - Môi trường (CN Sinh - Môi trường cũ)

302

B

50

Giáo dục Chính trị

500

C

50

Sư phạm Ngữ văn

601

C

50

Sư phạm Lịch sử

602

C

50

Sư phạm Địa lý

603

C

50

Văn học

604

C

150

Tâm lý học

605

B,C

50

Địa lý (chuyên ngành địa lý môi trường)

606

C

50

Việt Nam học (Văn hoá du lịch)

607

C

50

Văn hoá học

608

C

50

Báo chí

609

C

50

Ngôn ngữ học

610

C

50

Giáo dục Tiểu học

901

D1

100

Giáo dục Mầm non

902

M

100

- Các ngành đào tạo cao đẳng:

Giáo dục Tiểu học

C98

D1

Giáo dục Mầm non

C97

M

Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

DDP

510

- Các ngành đào tạo đại học:

510

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

106

A

60

Kinh tế xây dựng và QLDA

400

A

60

Kế toán

401

A,D1,2,3,4

60

Quản trị kinh doanh

402

A,D1,2,3,4

60

Tài chính ngân hàng

412

A,D1,2,3,4

60

- Các ngành đào tạo cao đẳng:

Xây dựng dân dụng

C76

A

70

Kế toán

C66

A,D1,2,3,4

70

Quản trị kinh doanh

C67

A,D1,2,3,4

70

Trường Cao đẳng Công nghệ:

DDC

1.500

- Các ngành đào tạo cao đẳng:

1.500

Công nghệ KT Cơ khí chế tạo

C71

A

120

Công nghệ Kỹ thuật điện

C72

A

180

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C73

A

120

Công nghệ Thông tin

C74

A

120

CN KT Điện tử-Viễn thông

C75

A

120

CN KT Công trình xây dựng

C76

A

120

CN KT Công trình giao thông

C77

A

120

CN Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh

C78

A

60

Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

C79

A,B

60

CN Kỹ thuật Môi trường

C80

A,B

100

CN Kỹ thuật Công trình thủy

C81

A

60

CN Kỹ thuật Cơ - Điện tử

C82

A

100

CN Kỹ thuật Thực phẩm

C83

A,B

60

Xây dựng Hạ tầng đô thị

C84

A

80

Kiến trúc Công trình

C85

A,V

80

Trường Cao đẳng Công nghệ TT:

DDI

600

- Các ngành đào tạo cao đẳng:

600

Công nghệ thông tin

C90

A,D1,V

150

Công nghệ phần mềm

C91

A,D1,V

80

Công nghệ Mạng và truyền thông

C92

A,D1,V

120

Kế toán - Tin học

C93

A,D1,V

250


ĐH Nha Trang: 

Tổng chỉ tiêu dự kiến vào hệ đại học của trường năm nay là 2.400, hệ cao đẳng là 1.000 cụ thể như sau:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo trình độ Đại học:

2.400

- Nhóm ngành Khai thác hàng hải:Kỹ thuật khai thác thủy sản, An toàn hàng hải

101

A

90

- Nhóm ngành Cơ khí: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ chế tạo máy

102

A

140

- Công nghệ thông tin

103

A, D1

140

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

104

A

70

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

105

A

70

- Điều khiển tàu biển

106

A

70

- Nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy:Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy

107

A

140

- Hệ thống thông tin quản lý

108

A, D1

70

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng

109

A

120

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

110

A, B

140

- Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-điện lạnh

201

A, B

400

- Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi thuỷ sản, Bệnh học thủy sản

301

B

210

- Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: Kinh tế và quản lý thủy sản, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

401

A,

D1, D3

400

- Nhóm ngành Kế toán - Tài chính: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

402

A,

D1, D3

250

- Tiếng Anh (Du lịch, Biên phiên dịch)

751

D1

90

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng:

1.000

- Cơ Điện lạnh

C65

A

80

- Cơ Điện lạnh

C65

A

80

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt - điện lạnh

C66

A

70

- Công nghệ thông tin

C67

A, D1

100

- Công nghệ đóng tàu

C68

A

70

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C69

A

70

- Công nghệ chế biến thủy sản

C71

A, B

170

- Nuôi trồng thủy sản

C73

B

100

- Kế toán

C74

A,

D1, D3

340


Đại Học Đông Á Đà Nẵng

1.  Bậc Đại học chính quy 4 năm

 • Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011
 • Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả thi ĐH năm 2011 theo đề thi chung của bộ GD & ĐT.
TTTên ngành đào tạoMã ngànhKhối xét tuyển
 Công nghệ kỹ thuật điện101 
1.Điện - Điện tử101.1A
2.Điện Tử - Viễn thông101.2A
3.Điện – Tự động hóa101.3A
 Kế Toán402 
4.Kế toán tài chính402.1A, D1
5.Kế toán - Kiểm toán402.2A, D1
 Quản trị kinh doanh401 
6.QTKD Tổng quát401.1A, D1
7.QTKD Khách sạn401.2A, D1
8.QTKD Nhà hàng401.3A, D1
9.QTKD Lữ hành401.4A, D1
10.QTKD Marketing401.5A, D1
11.Quản trị nhân sự401.6A, D1
12.Quản trị thương mại điện tử401.7A, D1

 1. 1.  Bậc Đại học chính quy 4 năm
 2. 2.  Bậc Cao đẳng chính quy 3 năm
 3. 3.  Bậc TCCN chính quy 2 năm và 2.3 năm

2.  Bậc Cao đẳng chính quy 3 năm

 • Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011
 • Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả thi CĐ năm 2011 theo đề thi chung của bộ GD & ĐT.
TTTên ngành đào tạoMã ngànhKhối xét tuyển
 Công nghệ kỹ thuật điện01 
1.Điện - Điện tử01.1A
2.Điện Tử - Viễn thông01.2A
3.Điện - Tự động hóa01.3A
 Công nghệ kỹ thuật xây dựng02 
4.Xây dựng CN & DD02.01A, V
5.Xây dựng cầu đường02.02A, V
 Tin học ứng dụng03 
6.Đồ họa máy tính03.01A, D1
7.Thương mại điện tử03.02A, D1
 Công nghệ thông tin09 
8.Công nghệ phần mềm09.01A, D1
9.Mạng máy tính09.02A, D1
 Kế Toán04 
10.Kế toán tài chính04.1A, D1
11. Quản trị văn phòng05C, D1
 Quản trị kinh doanh06 
12.QTKD Tổng quát06.01A, D1
13.QTKD Khách sạn06.02A, D1
14.QTKD Nhà hàng06.03A, D1
15.QTKD Lữ hành06.04A, D1
16.QTKD Marketing06.05A, D1
17.Quản trị nhân sự06.06A, D1
18.Quản trị thương mại điện tử06.07A, D1
 Việt Nam học07 
19.Lữ hành07.01C, D1
20.Lễ tân07.02C, D1
21.Tổ chức sự kiện07.03C, D1
22.Truyền thông – PR07.04C, D1
23.Hệ thống thông tin quản lý08A, D1

 1. 1.  Bậc Đại học chính quy 4 năm
 2. 2.  Bậc Cao đẳng chính quy 3 năm
 3. 3.  Bậc TCCN chính quy 2 năm và 2.3 năm

3.  Bậc TCCN chính quy 2 năm và 2.3 năm

 • Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 15/10/2011.
 • Đối tượng tuyển sinh:
  • TCCN 2 năm: Dành cho TS đã tốt nghiệp THPT, THPT (GDTX).
  • TCCN 2 năm 3 tháng: Dành cho TS dự thi nhưng chưa được công nhận TN THPT.
 • Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả tổng kết môn học lớp 12.
  • Khối kỹ thuật (Điện, Xây dựng, Tin học): Môn Toán, Lý hoặc Toán, Hóa.
  • Khối kinh tế (Kế toán, QTKD): Môn Toán, Lý hoặc Toán, Văn.
  • Khối XHNV (HC Văn thư, Việt Nam học): Môn Văn, Sử hoặc Văn, Ngoại ngữ.
Tên ngành đào tạo
Điện CN và DDNghiệp vụ kinh doanh
Xây dựng CN và DDNghiệp vụ maketing
Xây dựng cầu đườngHành chính văn thư
Tin học ứng dụngNghiệp vụ lữ hành
Công nghệ thông tinNghiệp vụ lễ tân
Kế toánNghiệp vụ nhà hàng
 • Sinh viên tốt nghiệp được liên thông trực tiếp tại trường.

 • Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

 • Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 • Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm kèm phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển sẽ được hạ 0.5 điểm so với điểm chuẩn xét tuyển của trường.

Chính trị - xã hội

 • Khi nữ giới tham chính  Webdanang - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đà Nẵng có 2 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 27 nữ ứng cử viên đại ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Một gia đình chết cháy trong nhà  Webdanang - Sáng 8/5, ngôi nhà của vợ chồng anh Danh Mạnh (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (22 tuổi) ở ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • “Ma trận” biển báo giao thông  Webdanang - Một trong những vấn đề lái xe quan tâm hàng đầu khi lưu thông là quan sát biển báo để đi đúng luật. Thế nhưng, hầu hết các tài ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Heo rừng tấn công người, quậy phá thôn bản  Webdanang  - Chiều ngày 6/5, ông Pơloong Chiến - Chủ tịch UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, trong lúc đang chăn bò trong rừng, một người dân ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Trộm chó bị truy đuổi, ngã xe máy tử vong  Webdanang  - Tối 5/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính bị chấn thương sọ não khá nặng ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 1629. Xem nội dung khác »

Kinh tế - Kinh doanh

 • Sản phẩm mới từ thực tế  Webdanang  - Cho ra đời một sản phẩm mới không hề là câu chuyện đơn giản. Công nghệ, kỹ thuật mới và đồng vốn cũng chỉ là một phần trong hành ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng  Webdanang - Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đang diễn ra trên diện rộng. Do đó, Sở Xây ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Khởi công nhà máy sản xuất lốp ô-tô lớn nhất Việt Nam  Webdanang  - Ngày 6-5, tại KCN Liên Chiểu, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp ô-tô xe tải RADIAL ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Công chức được mua nhà ở giá ưu đãi  Webdanang  - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức hưởng lương ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Giá dầu thế giới giảm mạnh dưới 100 USD  Webdanang  - Giá dầu thô, xăng và khí đốt đã giảm ít nhất 6,8% và dầu thô xuống dưới 100 USD trong ngày 5-5. Đây là mức cao nhất ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 829. Xem nội dung khác »

Tin thế giới - Quan hệ quốc tế

 • Nhật liên tiếp rung chuyển vì động đất  Webdanang  - Từ đêm qua đến rạng sáng nay 6-5, khu vực ngoài khơi và trên đất liền Nhật Bản vừa hứng chịu các cơn địa chấn hơn 5 độ ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Pakistan - Mỹ, quan hệ cay đắng  Webdanang  - Chưa bao giờ quan hệ Pakistan với Mỹ lại cay đắng như lúc này. Hôm 4-5, báo Dawn của Pakistan cho biết Bộ trưởng thông tin Pakistan Firdous ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Tàu phá băng Nga bị rò rỉ phóng xạ tại Bắc Cực  Webdanang  - Nga đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu khẩn cấp vào đêm qua sau khi một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 685. Xem nội dung khác »

Khoa học - Công nghệ

 • Máy quay video nhỏ chưa đến 1 mm  Webdanang - Công ty Medigus trình làng mẫu camera bé nhất thế giới với chiều rộng chỉ 0,99 mm.Chỉ mới tuần trước, một công ty khác là Naneye công ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • 2 mẫu Xperia quay phim HD nhỏ nhất thế giới  Webdanang - Sony Ericsson vừa tung ra hai bản nâng cấp của Xperia Mini và Xperia Mini Pro 2011 với màn hình mở rộng từ 2,55 inch lên 3 inch ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Infuse 4G - điện thoại siêu mỏng với màn hình cỡ lớn  Webdanang - Samsung Infuse 4G, một trong những smartphone cấu hình cao nhất và được đánh giá là "ngoạn mục" nhất  năm 2011, sẽ được phân phối từ ngày 15/5 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 338. Xem nội dung khác »

Nhà đất Đà Nẵng

 • Cần bán nhà mặt tiền 24 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng Cần bán nhà mặt tiền 24 Nguyễn Lương Bằng - Đà NẵngĐịa chỉ: 24 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 48, P.Hòa Khánh, Q. Liên ChiểuDiện tích đất: 50,40 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cần bán nhà mặt tiền 164 Lê Đình Dương, Hải Châu, - Đà Nẵng. LHCC: 0905 885 985 Cần bán nhà mặt tiền 164 Lê Đình Dương, Hải Châu,  - Đà Nẵng.Địa chỉ:  164 Lê Đình Dương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.Diện ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
 • Cần bán nhà cấp 4 trước cổng KCN Điện Nam, Điện Ngọc, đường 607 vào 100m Cần bán nhà cấp 4 trước cổng KCN Điện Nam, Điện Ngọc, đường 607 vào 100mĐịa chỉ: Khu dân cư A2.B9, Lô số 4Diện tích: 6X25=150 ...
  Được đăng 02:04, 22 thg 6, 2011 bởi Hiền Đỗ Thế
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 72. Xem nội dung khác »

Comments