BÌNH CHỌN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC TRƯNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

đăng 15:17, 30 thg 7, 2010 bởi Hiền Đỗ Thế

Thực hiện đề án phát triển du lịch bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp với ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) 13 tỉnh, thành trong khu vực đã xúc tiến xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương, nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, nhàm chán của các sản phẩm du lịch hiện nay.

Với chủ đề "Mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc trưng", kế hoạch sẽ được tiến hành qua 3 bước: 
Bước 1: Các Sở VH-TT&DL bình chọn từ 1 đến 2 sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của địa phương. 
Bước 2: Thành lập Hội đồng bình chọn gồm Hiệp hội du lịch ĐBSCL và đại diện 13 Sở VH-TT&DL. Trong quá trình bình chọn nếu có sản phẩm trùng nhau, các Sở VH-TT&DL sẽ trao đổi thống nhất trên cơ sở sản phẩm du lịch nào là thế mạnh nhất của từng địa phương. 
Bước 3: Công bố sản phẩm đặc trưng của các địa phương.
Sau khi bình chọn được sản phẩm đặc trưng, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các tỉnh, thành trong khu vực sẽ lên kế hoạch tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tạo thế mạnh của từng địa phương, tăng lượng du khách và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL.


Làng hoa Đồng Tháp Mười 

Được biết trước đó, Bộ VH–TT&DL đã chính thức công bố phê duyệt “Đề án phát triển du lịch (ĐBSCL) đến năm 2020”. Đây là cơ sở quan trọng làm đa dạng hoá sản phẩm du lịch; đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với xoá đói, giảm nghèo ; đưa tiềm năng du lịch vùng trở thành ngành kinh tế thật sự; đóng góp vào sự phát triển của vùng, của đất nước.

Theo quyết định này, định hướng phát triển du lịch chủ yếu của ĐBSCL là tập trung khai thác thị trường Đông Nam Á. Chú trọng thị trường Campuchia và Việt kiều; duy trì các thị trường Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, phát huy thị trường khách du lịch nội địa truyền thống của vùng (Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ)…


Một nội dung quan trọng khác của đề án là hướng đến việc khai thác có hiệu quả và bền vững các lợi thế về vị trí, tài nguyên của vùng; kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án về du lịch có quy mô và chất lượng quốc tế.

Theo ý kiến của lãnh đạo các địa phương ĐBSCL, các doanh nghiệp lữ hành trong vùng cần có sự nối kết, phối hợp đồng bộ, hợp lực để phát triển cho chính mình và cho ngành dịch vụ du lịch-lữ hành của cả vùng; tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh làm giảm chất lượng dịch vụ. Qua liên kết mới tạo ra tour tuyến hấp dẫn; phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, tạo nên sảm phẩm đặc trưng cho vùng. Liên kết cũng nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch vùng ; cải thiện môi trường và xây dựng văn hóa du lịch.

(Tổng hợp từ Cổng TTĐT các tỉnh ĐBSCL

Danh sách Trang con


Comments