Thông tin tổng quát ( Bảng điều khiển) về khách truy cập từ 25-08-2010 đến 25-10-2010

đăng 00:18, 27 thg 10, 2010 bởi Hiền Đỗ Thế

Bảng điều khiển

Đồ thị theo:
 Số lần truy cập

Sử dụng Trang web

 • Tổng quan về Khách truy cập[xoá]
  17.095
   
  Khách truy cập

  xem báo cáo

 • Tổng quan về Nguồn Lưu lượng[xoá]
  • Lưu lượng Truy cập Trực tiếp14.753,00 (57,62%)
  • Công cụ Tìm kiếm9.344,00 (36,50%)
  • Trang Giới thiệu1.506,00 (5,88%)

  xem báo cáo

Comments